งานท่อส่งลมเย็น AIR DUCT

งานท่อส่งลมเย็น AIR DUCT
งานผลิต และติดตั้ง แอร์ดักส์ ระบบส่งลมเย็น โรงงานอุตสาหกรรม ห้างสรรพสินค้า โรงแรม คอนโดมิเนียม โรงพยาบาล ผลจากความร้อนที่ถ่ายเททั้งภายในและภายนอกอาคาร จึงต้องปรับอุณหภูมิให้เย็นขึ้น ด้วยท่อส่งลมเย็น ให้บริการโดยช่างผู้ชำนาญการ
AIR DUCT เทคโนโลยีของระบบปรับอากาศ งานท่อส่งลมเย็นและระบายอากาศ ทำความรู้จักกับท่อลมในระบบปรับอากาศ ท่อลมมีส่วนสำคัญในระบบปรับอากาศ โดยท่อดักท์จะเป็นตัวนำพาอากาศไปจ่ายในส่วนต่างๆ ของอาคาร เพื่อปรับปริมาตรของอากาศให้มีความเหมาะสมในแต่ละพื้นที่
ประเภทของท่อลมแบ่งได้ ดังนี้
1. Supply Air Duct คือ ท่อดักท์จ่ายลมเย็น ทำหน้าที่นำพาอากาศจากคอยล์เย็นไปจ่ายตามส่วนต่างๆ ของอาคาร
2. Return Air Duct คือ ท่อดักท์ดึงลมกลับ ทำหน้าที่นำอากาศกลับมาที่คอยล์เย็น เพื่อเปลี่ยนและลดอุณหภูมิความร้อนของคอยล์ และนำอุณหภูมิเย็นนำไปจ่ายยังห้องต่างๆ ผ่านท่อดักท์จ่ายลมเย็น
3. Exhaust Air Duct คือ ท่อดักท์ระบายอากาศ ระบายอากาศภายในอาคารออกมาทิ้งนอกอาคาร
4. Fresh Air Duct คือ มีหน้าที่เติมอากาศให้กับห้องหรืออาคาร
AIR DUCT งานท่อส่งลมเย็น สามารถเลือกใช้ท่อได้หลายแบบ การออกแบบ ขึ้นอยู่กับลักษณะงาน รูปแบบท่อ ดังนี้
ท่อลมกึ่งแข็ง ทำจากวัสดุอลูมิเนียมแข็ง
ท่อลมแบบเหลี่ยม นิยมใช้ในงาน ท่อดักท์ส่งลมและระบายความร้อน
ท่อลมสไปร่อน มีทั้งแบบรี แบบกลม หรือท่อเกลียว มีความแข็งแรงสูง รูปแบบการใช้งานเป็นท่อส่งลม ท่อลมกลับ หรือท่อดูดอากาศจากอาคารนำออกมาปล่อยทิ้งข้างนอก
ท่อลมอ่อน มีความยืนหยุ่นสูงเหมาะกับงานหน้าแคป
ท่อลมตะเข็บข้าง ใช้กับงานท่อดักท์ระบายอากาศ ท่อดักท์ส่งลม
ทำไมต้องติดตั้ง ท่อส่งลมเย็น AIR DUCT
ระบบปรับอากาศได้เข้ามามีส่วนสำคัญ ใน ภาคอาคาร สำนักงาน โรงแรม โรงพยาบาล และสถานศึกษา สัดส่วนการใช้พลังงานและระบบปรับอากาศที่ดี จะต้องประหยัดพลังงาน ประสิทธิภาพการใช้งานสูง ด้วยความร้อนที่เกิดขึ้น สามารถแบ่งได้ ดังนี้
1. ความร้อนจากภายนอกอาคาร ประกอบด้วย รังสีความร้อนจากดวงอาทิตย์ผ่านกระจก ความร้อนจากหลังคา เพดาน เป็นต้น
2. ความร้อนจากภายใน ได้แก่ ความร้อนจากอุปกรณ์ไฟฟ้า หลอดไฟ การรั่วของอากาศ อุณหภูมิของห้องหรืออาคาร เป็นต้น
ประสิทธิภาพของงาน
หลักการของเทคโนโลยี การทำงานท่อส่งลมเย็น air duct แตกต่างกันตามลักษณะการออกแบบติดตั้งการใช้งาน สภาพความร้อนที่เกิดขึ้นถูกปรับอากาศโดยท่อส่งลมเย็น air duct งานลำเลียงอากาศ ต้องเลือกท่อดักท์ตามลักษณะการใช้งาน และจุดเชื่อมต่อต้องแน่นสนิทไม่มีรอยรั่ว มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและการออกแบบทำให้ลดการใช้พลังงานและไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
สเปค:
น้ำหนัก: 0.00 g

คุณอาจสนใจสิ่งนี้

Our best pick